Paracetamol 500 mg - 10 zetpillen - Medimart.be - (3352324)
Paracetamol 500 mg

Paracetamol 500 mg - 10 zetpillen

Apotex paracetamol 500 mg zetpillen

€ 1,97


  • Levertijd 1-3 werkdagen
  • Gratis verzending vanaf €55
  • Altijd netjes en discreet verpakt

Omschrijving

Apotex paracetamol 500 mg zetpillen

Geneesmiddel: RVG 57799 AV

Paracetamol Apotex 500 mg maakt deel uit van de groep van de zogenaamde pijnstillende en koortsverlagende geneesmiddelen.

Paracetamol is een geneesmiddel bestemd voor patiënten met:

- hoofdpijn

- koorts en pijn bij griep en verkoudheid

- koorts en pijn na vaccinatie

- kiespijn

- zenuwpijn

- spit

- spierpijn

- menstruatiepijn.

Samenstelling

Werkzame stof: Paracetamol

Hulpstoffen: Colloïdaal siliciumdioxide, Vast vet

Dosering

- Kinderen van 3-12 maanden (5,5-10 kg): één zetpil van 120 mg 2-3 maal per dag.

- Kinderen van 1-2 jaar (10-12,5 kg): één zetpil van 240 mg 2-3 maal per dag.

- Kinderen van 2-4 jaar (12,5-17 kg): één zetpil van 240 mg 3 maal per dag.

- Kinderen van 4-6 jaar (17-22 kg): één zetpil van 240 mg 4 maal per dag.

- Kinderen van 6 tot 9 jaar: één zetpil van 500 mg 2-3 maal per dag.

- Kinderen van 9 tot 12 jaar: één zetpil van 500 mg 3 maal per dag.

- Kinderen van 12 tot 15 jaar: één zetpil van 1000 mg 2-3 maal per dag.

- Volwassenen: één zetpil van 500 of van 1000 mg tot maximaal 4000 mg per dag.

Gebruik

De zetpillen glijden makkelijker naar binnen als ze voor het inbrengen eerst even in water gedompeld worden.

Niet gebruiken bij

Als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

:

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- wanneer u lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen;

- Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)

- Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)

- Syndroom van Gilbert

- Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie

- Hemolytische anemie

- Uitdroging

- Chronische ondervoeding

- Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)

- wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het

optreden van schadelijke effecten op de lever.

- wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren; neem in deze gevallen

contact op met uw arts.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.

:

Neem contact op met u arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u

een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)

- Bepaalde antidepressiva

- Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)

- Chlooramfenicol (een antibioticum)

- Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)

- Colestyramine (cholesterolverlagend middel)

- Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)

- Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)

- Salicylamide (een pijnstiller)

- Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)

- Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)

:

Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram. Langdurig gebruik van paracetamol in combinatie met alcohol kan eerder leverbeschadiging veroorzaken bij een overdosering met paracetamol.

Inname bij zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap:

Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het

ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de

zwangerschap.

Borstvoeding:

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen

ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering

kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

Invloed op rijvaardigheid en reactievermogen

Voor zover bekend heeft paracetamol geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Zelden (1 op 10 000 tot 1 op 1000 gebruikers)

- Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie,

trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie

- Allergieën (exclusief angio-oedeem)

- Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht

- Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria)

- Overdosering en vergiftiging

- Depressie, verwardheid en hallucinaties

- Tremor en hoofdpijn

- Wazig zien

- Oedeem

- Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken

- Duizeligheid, koorts en slaperigheid

Zeer zelden (minder dan 1 op 10 000 gebruikers)

- Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen)

- Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder

angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en

anafylaxie.

- Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij

personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met

ontstekingsremmende en koortswerende werking).

- Leververgiftiging

- Huiduitslag (exantheem)

- Ernstige huidreacties

- Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel)

- Donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom.

Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol ineens is leverbeschadiging mogelijk.

Bewaaradvies

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25ºC in de oorspronkelijke verpakking.

:

Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Paracetamol 500 mg bestel je veilig en snel bij Medimart. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden

Bijsluiter downloaden

Wij zijn een online aanbieder van medicijnen. Kijk welke medicijnen onze webshop mag verkopen.

Specificaties

inhoud
10 zetpillen
collectie
Geneesmiddelen
Productsoort
Pijnstillers
Subcategorie 2
Paracetamol
RVG
57799
Z-Index
17071690

Shop meer