HG X spray tegen bladluizen - 400 ml - Medimart.be - (3339638)
HG X spray tegen bladluizen
5%korting

HG X spray tegen bladluizen - 400 ml

HG X Spray tegen wespen

€ 8,59 € 8,16


  • ivm CORONA levertijd 1-5 werkdagen
  • Gratis verzending vanaf €35
  • Altijd netjes en discreet verpakt

Omschrijving

HG X Spray tegen wespen - Biocide 14592N

HGX "spray tegen bladluizen" is een gebruiksklaar insectenbestrijdingsmiddel ter bestrijding van bladluizen, trips, jonge rupsen, wantsen en witte vlieg op kamerplanten en op sierplanten in de tuin.
Bus voor gebruik goed schudden. De bus heeft een speciaal ventiel, waardoor het product in alle standen goed is te verspuiten en de bladeren ook aan de onderkant gemakkelijk kunnen worden behandeld.
Buiten alleen toepassen bij weinig wind.

Wettelijke gebruiksvoorschrift
HGX "spray tegen bladluizen" is een zeer snel werkend product voor het bestrijden van bladluizen op kamerplanten en op sierplanten in de tuin.

Werkzame stoffen
Pyrethrinen 0,12% en
piperonylbutoxide 0,6%.

Dosering/gebruik
Spuit op ca. 35 cm afstand gelijkmatig een fijne nevel HGX "spray tegen bladluizen" op de gehele plant en bespuit dus ook de onderkant van de bladen. Zorg ervoor dat er geen druppels samenvloeien die de plant geheel nat maken en van de bladeren afrollen. Spuit niet in geopende bloemen. 

Om een volledig resultaat te bereiken kan het nodig zijn de behandeling te herhalen

Bijzondere gevaren
H223: Ontvlambaar aerosol.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat pyrethrinen. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. 
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden. 
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder
onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel niet inademen. 
P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

Overige waarschuwingen
Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt.

HG X spray tegen bladluizen bestel je veilig en snel bij Medimart. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden

Specificaties

inhoud
400 ml
Productsoort
Pesticiden