De Levensboom Palliacare fresh - 5 ml - Medimart.be - (3763115)
De Levensboom Palliacare fresh
15%korting

De Levensboom Palliacare fresh - 5 ml

De levensboom palliacare fresh

€ 6,75 € 5,74


  • Dit product is nu niet voorradig en verwachten wij binnen 5-10 werkdagen te kunnen leveren.
  • Gratis verzending vanaf €35
  • Altijd netjes en discreet verpakt

Omschrijving

De levensboom palliacare fresh
Voor een zachte, frisse en prettige sfeer. Met ondermeer geranium, mirte en citroen. Verdrijft onaangename luchtjes en maakt de lucht zuiver en schoon

Samenstelling
Citrus limon, Eucalyptus smithiii, Perlagonium graveolens, Myrtus communis

GebruikOp een tissue, zakdoek of geursteentje of aromalampje enkele druppels. Druppel 1-2 druppels aan de binnen- of de buitenkant van een afdekverband bij onaangename geuren van wonden.

Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Contact met de kleding, ogen, of huid vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

De Levensboom Palliacare fresh bestel je veilig en snel bij Medimart. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden

Specificaties

inhoud
5 ml
Productsoort
Aromatherapie