De Levensboom Digesticalm - 10 ml - Medimart.be - (3763082)
De Levensboom Digesticalm
15%korting

De Levensboom Digesticalm - 10 ml

De Levensboom Digesticalm compositie

€ 11,65 € 9,90


  • Dit product is nu niet voorradig en verwachten wij binnen 5-10 werkdagen te kunnen leveren.
  • Gratis verzending vanaf €35
  • Altijd netjes en discreet verpakt

Omschrijving

De Levensboom Digesticalm compositie

Ingredienten
Compositie van essentiële oliën: Zingiber officinale, Mentha piperita, Citrus limon, Lavandula angustifolia, Hte. Provence

GebruikOp een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur.
Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Hou het enigszins schuin en zet de filter van de Arominhaler erin. Deze zuigt de olie snel op. De filter in het hulsje laten vallen, dopje goed vastklemmen- etiketje erop = klaar.
Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 1-3% in een basis(olie), max 2%.
Niet voor de allerjongsten in verband met de aanwezigheid van papermunt (menthol)

Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodleijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan een allergische reactie opwekken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van vonken/open vuur - niet roken.
Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.
Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
GEEN braken opwekken.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

De Levensboom Digesticalm bestel je veilig en snel bij Medimart. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden

Specificaties

inhoud
10 ml
Productsoort
Aromatherapie